Bedrijfsinformatie

Redacteur:
Wendt & Kühn KG
Chemnitzer Straße 40 · 09579 Grünhainichen · Germany
Telefoon 0049 37294 86 0 · Fax 0049 37294 86 154
info@wendt-kuehn.de

Geregistreerd in het handelsregister van Chemnitz,
HRA 138, BTW-nummer: DE 140925228
Beherend vennoten: Dr. Florian Wendt en Claudia Baer

Geregistreerd in het register van de Stichting centraal bureau
Verpakkingsregister LUCID
Registernummer: DE 3537160387187-V


Idee en realisatie:
schech.net | Strategie. Communicatie. Ontwerp.

Registratie Stichting ear:
WEEE-registernummer DE 48791791

Auteursrecht
Copyright 2021 Wendt & Kühn KG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids- en videofragmenten en animaties zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom. Deze mogen alleen voor commerciële doeleinden of voor distributie worden gekopieerd en gebruikt op andere sites na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wendt & Kühn KG en onder vermelding van de juiste identificatie (Copyright 2016 Wendt & Kühn KG). Sommige teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids- en videofragmenten en animaties zijn onderworpen aan het auteursrecht van degenen die ze hebben verstrekt.

De informatie wordt verstrekt door Wendt & Kühn KG zonder enige zekerheid of garantie van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet. Hoewel we van mening zijn dat de informatie die we verstrekken juist is, kan deze nog steeds fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin kan geen garantie worden gegeven voor de foutloosheid en juistheid van de informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website wordt uitgesloten, tenzij deze gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid.

Links:
Als deze website verwijst naar websites die worden beheerd door derden, aanvaardt Wendt & Kühn KG geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. Wendt & Kühn KG heeft niet alle websites gecontroleerd die aan deze website zijn gekoppeld.

Privacybeleid
U kunt onze toezichthouder voor gegevensbescherming, Harald Evers, bereiken via mail datenschutz@wendt-kuehn.de of telefoon 0049 351 40497940.

Geschillenbeslechting
Op grond van een nieuwe EU-verordening (Verordening (EU) 524/2013) is Wendt & Kühn sinds 9 januari 2016 verplicht om op deze website een ​​link in te voegen naar het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Via de link http://ec.europa.eu/odr komt u op de officiële site van dit platform.

Wendt & Kühn is niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie m.b.t. consumentenzaken.

Foto's gemaakt door
Juliane Mostertz, René Pech, S + M Rümmler, Wolfgang Schmidt, Jörg Simanowski, Marcus Heilscher, Kristian Hahn, Lucie Eisenmann