"Duurzaam ondernemen is in de ambachtelijke houtkunst uitgegroeid tot een aangeleerde en levendige traditie"

Roland Stanzel, meester van het draai-atelier

Duurzaam en ambachtelijk werken

 

Met onze liefdevol en ambachtelijk gemaakte figuren en muziekdozen bekleden we volgens de ambachtelijke traditie van het Ertsgebergte een voorname plaats, maar dragen we ook verantwoordelijkheid,  omdat ons belangrijkste materiaal nu eenmaal hout is. Jaarlijks kopen we ongeveer 70 kubieke meter voor het maken van onze engelen, bloemenkinderen en dierfiguren. We streven ernaar om bewust en spaarzaam met deze regionale grondstof om te springen en de schoonheid van de ons omringende natuur intact te houden. Gezonde bossen moeten de wilde dieren een habitat bieden en de effecten van de klimaatverandering verzachten. Wendt & Kühn neemt dan ook de nodige maatregelen voor een duurzame productie met efficiënt hulpbronnengebruik.

Verantwoord omspringen met onze grondstof

We kopen ons hout bij regionale zagerijen die ons voorzien van inheemse houtsoorten zoals esdoorn, beuk, spar of linde. Door samen te werken met zagerijen uit de buurt wordt de transportafstand om de grondstof tot bij ons te krijgen sterk beperkt, wat een belangrijk voordeel is. Zo verlagen we reeds de CO2-uitstoot nog voordat het hout in productie gaat. Tegelijkertijd ondersteunen we zo de regionale bosbouw die de bebossingsnormen strikt naleeft en overexploitatie en bossterfte tegengaat.

Wat gebeurt er met de ‘resten’?

We treffen het om met een zeer veelzijdige grondstof te kunnen werken die we bij de vervaardiging van ons assortiment efficiënt kunnen gebruiken. Engelmuzikanten en bloemenkinderen staan bekend voor hun delicate bouw en gedetailleerde bewerking van instrumenten, bloemen en accessoires. Door hun omvang en details ontstaat er bij de productie nauwelijks houtafval. Kleine stukken hout kunnen voor gedetailleerde en rijkversierde onderdelen benut worden. De spanen die door het draaien ontstaan, gebruiken we dan weer voor de verwarming, zoals dat in ambachtelijke werkplaatsen voor houtkunst al eeuwenlang gebruikelijk is. De traditionele recyclage van spanen werd technisch alsmaar verbeterd. Reeds bij de bouw in 1995 van de nieuwe ruimten voor het lijmen, draaien en schilderen hebben we een efficiënte verbrandingsinstallatie geïntegreerd. Vroeger moesten we regelmatig met de hand houtresten in de installatie scheppen, nu verloopt alles volautomatisch door afzuigopeningen aan de werkstations. Met deze verbrandingsinstallatie kunnen we de warmtebehoeften van de productieruimten gelegen aan de noordzijde van ons bedrijfsterrein bijna volledig dekken. Hierdoor besparen we ook voor de verwarming van onze werkruimten energie uit.

Veilig verpakt

Bij ons stopt duurzaamheid niet bij de productie. Onze figuren moeten voor verzending goed beschermd en veilig verpakt worden. Hiervoor gebruiken we gerecyclede en biologisch afbreekbare materialen. Zo konden we in 2020 115 bomen van houtkap vrijwaren. Hiervoor kregen we van onze partner voor verpakkingsmateriaal, Pregis, het ‘Certificaat voor duurzame verpakkingen 2020’.

Het dierbare bewaren

Herinnert u zich nog het moment waarop u uw eerste figuur uit ons atelier kon vasthouden? Misschien was het een verjaardagscadeau of een huwelijksgeschenk? Onze engelen, bloemenkinderen en muziekdozen zijn vaak gekoppeld aan tal van mooie momenten en herinneringen.

Mensen hebben vaak de neiging om iets wat stuk is weg te gooien en te vervangen door iets nieuws. Door dergelijk koopgedrag wordt de vraag naar producten alsmaar groter. Om hieraan te kunnen voldoen moeten steeds meer waardevolle grondstoffen gebruikt worden voor de productie van deze artikels. Een dierbare figuur gewoon vervangen omdat ze (licht) beschadigd is, is nagenoeg onmogelijk. De emotionele waarde voor de eigenaar is immers veel te groot. Daarom steken we veel moeite en precisie in de herstelling en restauratie van uw lievelingsobjecten zodat u er nog lange tijd van kan genieten. Dat is wat wij verstaan onder het behoud van waarden, zowel materiële als ideologische. Wendt & Kühn hecht uitermate veel belang aan het bewaren van tijdloze, mooie en unieke figuren.

Bescherming bieden

Wat kunnen we doen om milieuvriendelijk te produceren? Deze en vele andere vragen zetten ons aan om te werken aan ons ‘atelier van de toekomst’. In dit forum met geëngageerde medewerkers komt ook het thema ‘duurzaamheid’ aan bod.
Een resultaat van een dergelijk overleg is bijvoorbeeld de aanleg van een bijenweide. In plaats van het gras op ons bedrijfsterrein overal kort te houden, hebben we bepaalde zones uitgezocht waar we het gras en de weidebloemen ongerept laten groeien. Dat ziet er niet enkel wondermooi en kleurrijk uit, maar zorgt er ook voor dat alle insecten aan het noodzakelijke voedsel geraken. Bijen, vlinders, kevers enz. vinden door de steeds dichtere bebouwing, de betonnen en verzegelde ondergronden en te weinig groen steeds minder nectar.
We houden van al het gezoem en gefladder vanaf de lente. Onze bonte weidestroken kunnen u misschien inspireren om ook in uw tuin een lap grond aan de natuur terug te schenken.