Cookie instellingen

Gebruik deze link om uw cookie-instellingen aan te passen.

Privacyverklaring

Wendt & Kühn KG

Wendt & Kühn KG (in het vervolg Wendt & Kühn genoemd) bedankt u voor uw bezoek aan onze website. We zijn u dankbaar voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

We respecteren uw privacy
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens, die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met de inhoud van dit Privacybeleid en de AVG, in het bijzonder de BDSG (de toepasselijke Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming) en de Telecommunicatiewet. In dit privacybeleid wordt vastgelegd welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, verwerken en gebruiken. We vragen u daarom de volgende instructies aandachtig door te lezen.

1 Algemene informatie
Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het verwerken betreft elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, met name gegevensverzameling, gegevensorganisatie, gegevensopslag en de vernietiging van gegevens. Details kunt u vinden in artikel 4, nr. 1 en 2 van de AVG.

Uw gegevens worden door ons IT-systeem verzameld op onze website wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (IP-adres, datum, tijdstip). Deze informatie wordt automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt zodat u de site foutloos kunt gebruiken.

Raadpleeg voor uitgebreide informatie over gegevensbescherming de aparte uitleg in onderstaande tekst. Met deze privacyverklaring voldoen we aan onze verplichtingen op grond van artikel 12 - artikel 14 van de AVG. De tekst van de AVG is beschikbaar op het volgende webadres: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

2 Website-encryptie en beveiliging op internet
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt, een SSL- of TLS-codering. Wij wijzen er echter op dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken vertoont. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

3 Verantwoordelijke
Veel verplichtingen inzake gegevensbescherming betreffen de zogenaamde ‘verantwoordelijke personen’. Hiermee wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken. Als beheerder van de website www.wendt-kuehn.de en door de verwerking van gegevens is Wendt & Kühn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de gebruikers (hierna ‘u’) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (in het Duits DSGVO) en de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG).
U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Wendt & Kühn KG
Chemnitzer Straße 40, 09579 Grünhainichen
Telefoon: 0049 37294 86 0
E-mail: info@wendt-kuehn.de

4 Bedrijfstoezichthouder voor gegevensbescherming

MOOG & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH
Johannes Heinlein
Holzhofallee 15 A, 64295 Darmstadt, Deutschland
E-Mail:  datenschutz@wendt-kuehn.de

5 Webhosting
Onze website wordt gehost door Alphahosting GmbH (gevestigd in Duitsland). Alle gegevens die worden verzameld en door ons worden opgeslagen bij het bezoeken van onze site, bevinden zich daarom op de servers van Alphahosting GmbH. De servers van Alphahosting GmbH bevinden zich in Duitsland. Alphahosting GmbH handelt strikt volgens onze instructies als verantwoordelijke met deze gebruikersgegevens. We specificeren het doel en de middelen van verwerking in de zin van artikel 28 van de AVG in een contract voor orderverwerking.

6 Cookies
De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u onze site weer bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt over het plaatsen van cookies. U kunt cookies alleen in uitzonderlijke gevallen toestaan, u kunt de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt de automatische verwijdering van cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Cookies die zijn vereist voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces worden opgeslagen op grond van artikel 6, paragraaf 1, punt f van de AVG (belangenafweging). De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

7 Het verzamelen van gegevens in het systeem en het opstellen van logbestanden

7.1 Het verzamelen van gegevens in het systeem en in de logbestanden
Er worden toegangslogbestanden en foutlogbestanden opgeslagen in onze webruimte op de servers van Alphahosting GmbH. Deze logbestanden bevatten het IP-adres van de bezoeker en daarmee persoonsgegevens. De volgende gegevens worden in de logbestanden geregistreerd:

•    bezochte website
•    tijdstip van toegang
•    aantal verzonden bytes
•    bron/referentie van hoe u op onze site terecht kwam
•    gebruikte browser
•    gebruikt besturingssysteem
•    gebruikt IP-adres
•    gast-ID en klant-ID bij bezoek aan de webshop

Deze en andere persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen.

7.2 Wettelijke basis voor de verwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, paragraaf 1, punt f van de AVG (belangenafweging).

7.3 Doel van de verwerking
Met de gegevensverwerking van gebruikersgegevens streven wij de volgende doelstellingen na:
de tijdelijke opslag van genoemde informatie door het systeem is noodzakelijk om de juiste weergave van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie. Het IP-adres wordt ook opgeslagen voor detectie en verdediging tegen aanvallen.

Er wordt van logbestanden gebruik gemaakt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de beveiliging van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Er vindt geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.

Voor deze doeleinden ligt ons legitieme belang in de gegevensverwerking volgens artikel 6,
paragraaf 1, punt f van de AVG (belangenafweging).

7.4 Opslagduur van gegevens in het systeem en in de logbestanden
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer meer nodig zijn om het doel van de gegevensverzameling te bereiken.

Is het doel het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van een goede website, dan is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd. In het geval van gegevensopslag in logbestanden worden de gegevens uiterlijk na 30 dagen verwijderd. Het IP-adres van de gebruikers wordt na 24 uur geanonimiseerd, waarbij het laatste octet op nul wordt gezet. Het IP-adres zal uiterlijk na 7 dagen worden verwijderd. In de database van de webshop worden de gegevens na 15 dagen verwijderd.

De gegevens kunnen tijdelijk worden opgeslagen zonder deze anoniem te maken, in ieder geval zolang het nodig is om rechtsaanspraken te beschermen of af te weren.

7.5 Mogelijkheid van beroep en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er bestaat daarom geen mogelijkheid van beroep voor de gebruiker.

8 Contact per e-mail
U kunt met ons contact opnemen via de opgegeven e-mailadressen en het contactformulier.

8.1 Omvang van de gegevensverzameling
In dit geval worden de per e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker, evenals het IP-adres, de user-agent en datum en tijd opgeslagen. Ook in deze context worden er geen gegevens aan derden vrijgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

8.2 Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens, die werden verstrekt tijdens het verzenden van een e-mail, is artikel 6, paragraaf 1, punt f van de AVG (belangenafweging). Als het beoogde doel van de e-mail het afsluiten van een contract is, dan bestaat er een extra wettelijke basis voor de verwerking: artikel 6,
paragraaf 1, punt b van de AVG.

8.3 Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de per mail ontvangen persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor het bewerken van de contactaanvraag. Dit is ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van gegevens die u per e-mail hebt verzonden.

8.4 Opslagduur
De door u per e-mail gestuurde gegevens worden verwijderd zodra we uw notitie hebben genoteerd of uw aanvraag definitief hebben beantwoord en het gesprek is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie definitief is opgehelderd. De gegevens kunnen echter tijdelijk worden opgeslagen, in ieder geval zolang het nodig is om rechtsaanspraken toe te passen, uit te oefenen of af te weren of als er wettelijke eisen voor het bewaren van gegevens bestaan. Dit laatste kan met name het geval zijn wanneer een contract per e-mail is gesloten. Dan kunnen uw gegevens in ieder geval zolang worden opgeslagen als nodig is voor de afwikkeling van het contract en daarna bijvoorbeeld voor het toepassen of afweren van garantieclaims.

8.5 Mogelijkheid van beroep en verwijdering
Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek echter niet worden voortgezet. Neem per e-mail contact met ons op voor een dergelijk bezwaar. Alle persoonsgegevens die tijdens de contactaanvraag zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd. De gegevens kunnen echter tijdelijk worden opgeslagen, in ieder geval zolang het nodig is om rechtsaanspraken toe te passen, uit te oefenen of af te weren of als er wettelijke eisen voor het bewaren van gegevens bestaan.

9 Nieuwsbrief
Wij verwerken uw persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres) om onze reguliere nieuwsbrieven te kunnen verzenden en voor eigen marketingdoeleinden.

De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 punt a) en 7 van de AVG en § 7 II nummer 3 OHP (Wet oneerlijke handelspraktijken). Door uw inschrijving op de nieuwsbrief bevestigt u dat u deze in de toekomst wilt ontvangen op het door u opgegeven e-mailadres. Ter verificatie ontvangt u een afzonderlijke e-mail waarmee u uw inschrijving op de nieuwsbrief moet bevestigen. Zonder deze hernieuwde bevestiging ontvangt u geen nieuwsbrief. Er worden geen gegevens aan derden vrijgegeven. Uw gegevens worden opgeslagen zolang u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. In geval van annulering ontvangt u geen nieuwsbrief meer van ons. Na ontvangst krijgt u per omgaande een reactie. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief via een link in elke nieuwsbrief.

10 Toesturen van het klantenmagazine elfpunktepost
Om u ons klantenmagazine elfpunktepost te kunnen toesturen, slaan wij persoonsgegevens op (Engelse of Duitse editie van de elfpunktepost, naam, voornaam, adres, land). We kunnen u de elfpunktepost niet toesturen zonder uw toestemming, die we alleen maar opslaan voor het verzenden van het magazine. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door middel van een passende kennisgeving. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming overeenkomstig de artikelen 6 punt a) en 7 van de AVG.

11 Orderverwerking van een figurenboek
Wendt & Kühn biedt de gebruikers van de website de mogelijkheid om tegen een vergoeding een actueel figurenboek te bestellen. Om u ons figurenboek te kunnen sturen, slaan wij persoonsgegevens op (verzendwijze, naam, voornaam, adres, land). We slaan deze gegevens alleen op voor het verzenden van het figurenboek en geven deze niet door aan derden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door middel van een passende kennisgeving aan ons of door het voorbeeldformulier voor annulering op de volgende website in te vullen. We verzamelen uw e-mailadres alleen om u een order- en verzendbevestiging te sturen. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van een contract in de zin van artikel 6, paragraaf 1, punt b van de AVG.

12 Orderverwerking van een tegoedbon
Wendt & Kühn biedt de gebruikers van de website de mogelijkheid om tegen een vergoeding een tegoedbon van hun eigen speciaalzaken in Grünhainichen en Seiffen te bestellen. Om u de tegoedbon te kunnen sturen, slaan wij persoonsgegevens op (waarde van de tegoedbon in euro, naam, voornaam, adres, e-mailadres). We slaan deze gegevens alleen op voor het verzenden van de tegoedbon en geven deze niet door aan derden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door middel van een passende kennisgeving aan ons of door het voorbeeldformulier voor annulering op de volgende website in te vullen. We verzamelen uw e-mailadres alleen om u een order- en verzendbevestiging te sturen. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van een contract in de zin van artikel 6, paragraaf 1, punt b van de AVG.

13 Boekingsaanvraag van een belevenisarrangement
Op onze website www.wendt-kuehn.nl krijgen gebruikers de mogelijkheid om verschillende belevenisarrangementen te boeken. Om de door u gewenste boekingsaanvraag te kunnen verwerken, slaan we eenmalig persoonsgegevens op (naam, gewenste datum, gewenste tijd, aantal personen, e-mailadres). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van een contract in de zin van artikel 6, paragraaf 1, punt b van de AVG.

14 Het versturen van e-cards
Op onze website www.wendt-kuehn.nl krijgen gebruikers de mogelijkheid om verschillende e-cards aan een derde te sturen. Om de door u gewenste e-card te kunnen versturen, slaan we eenmalig persoonsgegevens op (naam van de afzender, e-mailadres van de afzender, naam van de geadresseerde, e-mailadres van de geadresseerde, tekst, tijdstip van versturen, IP-adres van de afzender). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden uitsluitend gebruikt om de e-card aan de door u gekozen geadresseerde te sturen. Na het verzenden van de e-card worden de gebruikte gegevens verwijderd. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van een contract in de zin van artikel 6, paragraaf 1, punt b van de AVG.

15 Gebruik van YouTube-Plug-ins
We gebruiken voor de link van video's o.a. de provider YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc., gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Op een aantal van onze websites gebruiken we plug-ins van de aanbieder YouTube. Wanneer u onze websites bezoekt die zijn voorzien van een dergelijke plug-in, bijvoorbeeld onze mediabibliotheek, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor ontvangt de YouTube-server bericht welke van onze websites u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, bijvoorbeeld wanneer u op de startknop van een video klikt, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen. Meld u zich af bij uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website gebruikt en verwijder de bijbehorende cookies van de bedrijven.

Raadpleeg het Privacybeleid van YouTube voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube als ook uw rechten en instellingsvoorkeuren voor de bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy/


16 Gebruik van Vimeo-Plug-ins
We gebruiken voor de link van video's o.a. de provider Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 555 West 18th Street, New York, NY 10011

Op een aantal van onze websites gebruiken we plug-ins van Vimeo. Wanneer u onze websites bezoekt die zijn voorzien van een dergelijke plug-in, bijvoorbeeld onze mediabibliotheek, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor ontvangt de Vimeo-server bericht welke van onze websites u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als lid van Vimeo, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, bijvoorbeeld wanneer u op de startknop van een video klikt, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen. Meld u zich af bij uw Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en verwijder de bijbehorende cookies van Vimeo.

Raadpleeg het Privacybeleid van Vimeo voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo als ook uw rechten en instellingsvoorkeuren voor de bescherming van uw privacy. https://vimeo.com/privacy

17 Google Maps
Deze site gebruikt de cartografische service Google Maps via een API. Als u van de functies van Google Maps gebruik wilt maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Wij als aanbieder van deze site hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een geschikte weergave van onze website en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de site vermelden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, punt f van de AVG. Raadpleeg de Privacyverklaring van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18 Adobe Fonts Typekit
Op deze site worden externe lettertypes van Adobe (Typekit) gebruikt. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited. De integratie van deze web fonts gebeurt door een server call, meestal een server van Adobe in de USA. Hiermee wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina's wordt ook door Adobe opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Adobe, dat u hier kunt raadplegen:
https://www.adobe.com/de/privacy.html
https://fonts.adobe.com/home

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang (dat wil zeggen interesse in de optimalisatie en economische werking van onze website in de zin van artikel 6, paragraaf 1, punt f, van de AVG).

19 etracker
De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van de Duitse firma etracker GmbH uit Hamburg (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Als wij gebruik maken van analyse- en optimalisatiecookies, zullen wij vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Indien dit het geval is en u hiermee instemt, worden cookies gebruikt om een statistische bereikanalyse van deze website, een meting van het succes van onze online-marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, om bijvoorbeeld verschillende versies van ons online aanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. etracker cookies bevatten geen informatie waarmee de gebruiker geïdentificeerd kan worden.

De door etracker gegenereerde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen door etracker en zijn daarmee onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. In dit verband is etracker onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd en werd het beloond met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1, sub f (gerechtvaardigd belang) van de General Data Protection Regulation (GDPR). Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons van groot belang is, worden de gegevens die mogelijkerwijs een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals IP-adres, registratie- of apparaat-ID’s, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. etracker gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, combineert ze niet met andere gegevens en geeft ze ook niet door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de geschetste gegevensverwerking. Uw bezwaar heeft geen nadelige gevolgen.

Opt-Out

Meer informatie over gegevensbescherming met etracker vindt u hier.

20 Gegevensverwerking en -opslag voor wat betreft zakelijke klanten
Zolang als de zakelijke relatie bestaat, slaan we uw persoonsgegevens op en verwerken deze om te voldoen aan de contractuele verhoudingen. Deze gegevens omvatten: naam van het bedrijf, naam en voornaam van de contactpersoon, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres.

21 Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt met name ook het recht om te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering, evenals beperking van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de gegevens die in de bedrijfsinformatie staan vermeld. Bovendien hebt u het recht een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In detail hebt u de volgende rechten:

21.1 Recht op informatie
U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u bij de verantwoordelijke persoon inlichtingen opvragen over de volgende informatie:

(1)    de verwerkingsdoeleinden;
(2)    de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3)    de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens
         zijn of zullen worden bekendgemaakt;
(4)    de geplande opslagduur van uw persoonsgegevens of, indien
         specifieke informatie daarover niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
(5)    het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van uw
         persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de
         verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6)    het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7)    alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens
         niet van de betrokken persoon zelf vandaan komen;
(8)    het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering volgens artikel 22,
         paragraaf 1 en 4 van de AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de
         betrokken logica en reikwijdte en de beoogde impact van een dergelijke
         verwerking op de betrokken persoon.

U hebt het recht om na te vragen of uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ander land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken te worden ingelicht over de juiste garanties conform artikel 46 van de AVG in verband met de overdracht.

21.2 Recht op rectificatie
U hebt het recht op rectificatie door een verantwoordelijk persoon als uw verwerkte persoonsgegevens niet juist zijn. Zijn de gegevens niet volledig, dan hebt u recht op aanvulling. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

21.3 Recht op beperking van verwerking
De AVG voorziet ook in een recht op beperking van persoonsgegevens. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van uw eigen opslag, alleen met uw toestemming worden verwerkt voor de toepassing, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Als de beperking van de gegevensverwerking conform de bovengenoemde voorwaarden werd opgelegd, wordt u door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.
Onder de volgende voorwaarden kunt u ons vragen om de gegevensverwerking te beperken:

(1)    als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist in een periode, die
         het ons als verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van uw persoonsgegevens te
         verifiëren;
(2)    als de verwerking onwettig is en u wijst de verwijdering van uw persoonsgegevens
         af en verzoekt mij in plaats daarvan een gebruikersbeperking van uw
         persoonsgegevens;
(3)    als wij als verantwoordelijke uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor verwerking,
         maar u de gegevens nog wel nodig hebt voor de toepassing, uitoefening of verdediging van
         rechtsaanspraken of
(4)    als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, paragraaf 1 van de AVG,
         maar nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke
         zwaarder wegen dan uw redenen.

21.4 Recht op verwijdering

Verwijderingsplicht
U kunt ons als verantwoordelijke verplichten om uw persoonsgegevens terstond te verwijderen en wij zijn verplicht om die gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende situaties van toepassing is:

(1)    uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of
         anderszins zijn verwerkt.
(2)    u herroept uw ​​toestemming die de basis was voor de verwerking conform artikel 6, paragraaf 1, punt a of artikel 9,
         paragraaf 2, punt a van de AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de
         verwerking.
(3)    u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, paragraaf 1 van de AVG en er zijn geen
         legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, paragraaf 2
         van de AVG.
(4)    uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5)    de verwijdering van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke
         verplichting krachtens het EU-recht of het recht van de lidstaten waaraan de
         verantwoordelijke persoon onderworpen is.
(6)     uw persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de
          informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, paragraaf 1 van de AVG.

Informatie aan derden
Als de verantwoordelijke persoon uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij/zij is conform artikel 17, paragraaf 1 van de AVG verplicht deze te verwijderen, moet hij/zij, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, passende maatregelen treffen om de voor de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke personen in te lichten dat u als getroffen persoon verzocht hebt om alle links naar uw persoonsgegevens en alle kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

Uitzonderingen
Het verwijderingsrecht bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1)    voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2)    om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking noodzakelijk maakt krachtens het recht van de Unie of
        de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon onderworpen is, of voor de uitvoering van een
        taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag dat
        aan de verantwoordelijke persoon werd gedelegeerd;
(3)    vanwege redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9,
        paragraaf 2, punt h en i en artikel 9, paragraaf 3 van de AVG;
(4)    voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijke of historische
         onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform artikel 89, paragraaf 1 van de AVG, voor zover het onder
         a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking
         onmogelijk maakt of ernstig kan beïnvloeden, of
(5)    voor de toepassing, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken.

21.5 Recht op informatie
Als u het recht op rectificatie, op verwijdering of op beperking van de verwerking kenbaar hebt gemaakt aan de verantwoordelijke persoon, is hij/zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend werden gemaakt, in te lichten over deze rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij blijkt dat dit onmogelijk is of met onevenredig veel moeite gepaard gaat. U hebt het recht om door de verantwoordelijke persoon te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

21.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke persoon hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een ander verantwoordelijk persoon dan de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat

(1)    de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, punt a van de AVG of artikel 9, paragraaf 2, punt a
         van de AVG of op een contract conform artikel 6, paragraaf 1, punt b van de AVG en
(2)    de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u verder nog het recht om te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens meteen van de ene naar de andere verantwoordelijke worden overgedragen voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het gezag dat aan de verantwoordelijke persoon is gedelegeerd.

21.7 Recht op beroep
U hebt het recht om op elk moment, vanwege redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvindt overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, punt e of f van de AVG; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. De verantwoordelijke persoon verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij/zij dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de toepassing, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclamedoeleinden; dit geldt ook voor profilering voor zover dat verband houdt met direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. Ongeacht richtlijn 2002/58/EG hebt u de mogelijkheid om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op beroep uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

21.8 Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming
U hebt het recht om op elk moment uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming te herroepen. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van het moment van toestemming tot aan het moment van herroeping is uitgevoerd.

21.9 Geautomatiseerde beslissing in een uniek geval inclusief profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen zal hebben of u op vergelijkbare wijze beïnvloedt. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(1)    voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke
        noodzakelijk is,
(2)    is toegestaan ​​krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon
         is onderworpen en wanneer die wetgeving passende maatregelen bevat
         om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
(3)    met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, paragraaf 1 van de AVG, tenzij artikel 9, paragraaf 2, punt a of g geldt en er passende maatregelen zijn getroffen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van een persoon namens de verantwoordelijke, het recht op toelichting van het eigen standpunt en het recht op aanvechting van de beslissing.

21.10. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw arbeidsplaats of de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending is van de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waar de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid tot gebruik van een rechtsmiddel conform artikel 78 van de AVG.

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de federale toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin de verantwoordelijke is gevestigd, in ons geval de Saksische toezichthouder voor gegevensbescherming: https://www.saechsdsb.de