Een bijzondere samenwerking

Een engel voor de World Childhood Foundation

Met de hulp van onze engel met elf stippen die kracht uitstraalt en onze liefhebbers van over de hele wereld zouden wij in de toekomst graag de activiteiten van de World Childhood Foundation ondersteunen.

Het afgelopen jaar vierde Wendt & Kühn het 100-jarige bestaan van de engel met elf stippen die door Grete Wendt voor het eerst ontworpen werd in de herfst van 1923. We namen een stevige duik in de geschiedenis van deze engel. Daarbij werd duidelijk dat onze engel de gave heeft om mensen over de hele wereld te ontroeren met haar jeugdige, zorgeloze en vrolijke uitstraling. In ontelbare brieven haalden verzamelaars herinneringen op aan hun gelukkige jeugd toen ze de figuur cadeau kregen van hun geliefden en de engel met kerst te midden van hun familie werd uitgestald. Het jubileum van de engel met elf stippen motiveerde ons om ook in de toekomst deze waarden na te streven, om herinneringen aan de kindertijd levendig te houden en groot en klein vreugde te bezorgen.

Zo ontstond het idee om een bijzondere samenwerking te sluiten met de World Childhood Foundation, een stichting die door Hare Majesteit Koningin Silvia van Zweden werd opgericht om de kinderrechten te versterken. We zien meteen een verband met de figuren uit onze ateliers die wereldwijd liefde en geborgenheid verspreiden. Want de harmonie en vreugde die onze figuren brengen, staan in schril contrast met de realiteit. Niet alle kinderen kunnen immers genieten van een zorgeloze jeugd! Via onze samenwerking met de World Childhood Foundation willen wij de stichting steunen en kinderen over de hele wereld helpen. We zijn dit ook verplicht aan de oprichtster van ons atelier. “Ik ben zeker dat Grete Wendt de activiteiten van de stichting en onze samenwerking een warm hart zou toedragen”, klinkt het overtuigend bij Claudia Baer, commanditair vennoot van de Wendt & Kühn KG en achternicht van Grete Wendt.


“Het recht op een zorgeloze kindertijd wordt ontnomen van kinderen die slachtoffer zijn van misbruik. En elke verloren kindertijd is een ongelooflijk verlies voor ons allen.”

H.M. Koningin Silvia van Zweden

Een licht voor hoop en warmte

Om de projecten van de stichting te ondersteunen, zetten we een figuur in die wereldwijde bekendheid geniet, namelijk onze engel met elf stippen. Met de kracht die zij uitstraalt hopen we het hart van veel mensen te veroveren. De engel is heel bijzonder. Want in plaats van de elf witte stippen verschijnen op haar groene vleugels elf stippen in verschillende kleuren, een waar unicum in haar meer dan 100-jarige bestaansgeschiedenis. Met deze gekleurde stippen willen we onze gemeenschappelijke waarden duidelijk maken. De engel houdt ook een kaars vast. Haar licht zal hoop en warmte brengen.

Een bijzondere editie

De figuur is vanaf mei 2024, en dus ook in het jaar dat de World Childhood Foundation 25 wordt, verkrijgbaar in een beperkte oplage van 25.000 stuks. Het nummer staat op de onderzijde van de figuur, op het bijbehorende boekje en op de groene geschenkverpakking.

De engel is verkrijgbaar met blonde en donkere haren alsook met een kaars in de linker- of rechterhand.

Samen ons
goed hart
tonen

Wendt & Kühn zal per verkochte engel vier euro van de verkoopopbrengst schenken aan de World Childhood Foundation. Dit geld komt direct ten goede aan de projecten van de stichting. Wereldwijde ideële en materiële ondersteuning, een samenwerking met gemeenschappelijke doelen en waarden.

Over de stichting

De World Childhood Foundation werd in 1999 opgericht door Hare Majesteit Koningin Silvia van Zweden met als doel het recht op een veilige en zorgeloze kindertijd te beschermen en de leefomstandigheden te verbeteren van kinderen die het slachtoffer werden van seksueel misbruik en geweld. De vier zusterstichtingen van de World Childhood Foundation in Duitsland, Zweden, de VS en Brazilië werken momenteel samen met meer dan 60 partnerorganisaties in 14 landen.

Projecten en prioriteiten

Childhood steunt innovatieve en duurzame projecten die werk maken van preventie- en interventiemaatregelen bij kindermisbruik en seksueel geweld tegen kinderen. De stichting wil kinderen wijzen op hun rechten en wil via preventiemaatregelen misbruik, uitbuiting en verwaarlozing een halt toeroepen. In Duitsland ligt de focus van de stichting momenteel op de zogenaamde Childhood-huizen waar kinderen die het slachtoffer werden van geweld opgevangen kunnen worden. Hier zijn zij veilig en kunnen zij begeleiding krijgen op maat van hun leeftijd. Door de nauwe samenwerking tussen artsen, psychologen, politie, justitie, jeugdzorg en de lokale kinderbescherming – allemaal te vinden onder één dak – worden kinderen zo min mogelijk blootgesteld aan onderzoeken en ondervragingen. De stichting helpt lokale instanties bij de uitvoering van dit concept en staat hen bij met raad en advies.

Voor de bescherming van kinderen

Het VN-Kinderrechtenverdrag

De meeste landen ter wereld zijn het eens dat de rechten van het kind beschermd moeten worden. Daarom hebben zij het VN-Kinderrechtenverdrag ondertekend. De kleuren in het logo van de Childhood Foundation en dus ook de gekleurde stippen op de vleugels van de engel met elf stippen verwijzen elk naar een van de vele artikelen uit dit Verdrag.

Artikel 2

De kinderrechten gelden voor alle kinderen. Ieder kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie.

Artikel 3

Het belang van het kind staat voorop bij elke beslissing die genomen wordt over een kind.

Artikel 6

Ieder kind heeft het recht om te leven en zich te ontwikkelen.

Artikel 12

Ieder kind heeft het recht om zijn mening te uiten en om gehoord te worden over zaken die hem aangaan.

Artikel 19

Ieder kind heeft het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van geweld en misbruik.

Artikel 20

Ieder kind dat niet in zijn eigen gezin kan opgroeien, heeft het recht op alternatieve opvang.

Artikel 31

Ieder kind heeft recht op rust, vrije tijd en spelen.

Artikel 34

Ieder kind moet beschermd worden tegen alle vormen van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Artikel 35

De handel in kinderen voor welk doel of in welke vorm ook moet voorkomen worden.

Artikel 39

Ieder kind dat het slachtoffer is van eender welke vorm van verwaarlozing, uitbuiting of misbruik heeft het recht op zorg en bijstand ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij.